Leanderbank 1, 45239 Essen
  0049 201 40 80 66
  0049 201 40 61 08
  www.tsm-limited.de
  t_s_m@t-online.de

main banner sk

T.S.M. Technologie Systems Management Limited, so sídlom v metropole Porúria Essen, je moderná a klasická firma ponúkajúca služby zamerané na špeciálne technológie a branže v rozličných hospodárskych odvetviach, vrátane naväzovania obchodných a výrobných kontaktov na národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj dodávky zvláštnych strojov a zariadení.
Služby: Poradenská činnosť Plánovanie Konštrukčné vypracovanie Dozor výroby a montáže Technika ochrany životného prostredia – recyklácia Naväzovanie obchodných kontaktov
Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.